Φρέζα  BROWN C080

      Μέγιστη διαδρομή του φορείου vice = 120 χιλιοστά                                   Μέγιστo  άνοιγμα vice = 155 χιλιοστά 

                                                                   

       

 Βασικά Στοιχεία

  •  Δομή μηχανήματος   χυτοσιδηρά
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλεονεκτικά για την εκτέλεση μικρών εργασιών  λείανσης, διάτρησης, κεντραρίσματος & φρεζαρίσματος πάνω σε μηχανικά εξαρτήματα .
  • Όλες οι κινήσεις είναι γρήγορες και ελέγχονται από ρυθμιζόμενο στοπ, επιτρέποντας έτσι επαναλαμβανόμενες  εργασίες ακρίβειας & παραγωγής
  • Μηχάνημα για διάνοιξη και διαμόρφωση οπών τών   άκρων του σωλήνα

                                                                                                                            Τιμή :  4.250 € +24% ΦΠΑ

 

                                                                              

                                        tsag1953