Ασφαλιστικά Βιδών 

 σελ. 28 - 35

            copyright © ΚΔΔ 2005-2008      

 

 
 

 

 

Γιά Τεχνικές λεπτομέρειες,

κάντε "κλικ" στον κωδικό προϊόντος!!!

 

 
 
 
 
 Loctite 221

 Ασφαλιστικό Χαμηλού Βαθμού, γιά μικρού μεγέθους βίδες.

 Διαθέσιμο σε 50ml, 250ml.

 Loctite 222

 Ασφαλιστικό Χαμηλού Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες.

 Διαθέσιμο σε 10ml, 50ml, 250ml.  NSF Approved

 Loctite 222MS

 Ασφαλιστικό Χαμηλού Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες.

 Διαθέσιμο (κατόπιν παραγγελίας) σε 50ml, 250ml.  MIL-S Approved

 Loctite 225

 Ασφαλιστικό Χαμηλού Βαθμού, γιά μεγάλου μεγέθους βίδες.

 Διαθέσιμο σε 50ml, 250ml.

 Loctite 241

 Ασφαλιστικό Μεσαίου Βαθμού, γιά μικρού μεγέθους βίδες.

 Διαθέσιμο (κατόπιν παραγγελίας) σε 250ml. MIL-S Approved

 Loctite 242

 Ασφαλιστικό Μεσαίου Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες.

 Διαθέσιμο σε 5ml, 10ml, 24ml, 36ml, 50ml, 250ml, 1L.  MIL-S Approved 

 Loctite 243

 Ασφαλιστικό Μεσαίου Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες (γιά λαδωμένες βίδες). 

 Διαθέσιμο σε 10ml, 24ml, 50ml, 250ml, 1L.

 Loctite 245

 Ασφαλιστικό Μεσαίου Βαθμού, γιά μεγάλες βίδες.

 Διαθέσιμο σε 50ml, 250ml.

 Loctite 248

 Ασφαλιστικό Μεσαίου Βαθμού, γιά μεσαίου βαθμού βίδες - μορφή STICK.

 Διαθέσιμο σε 9g.

 Loctite 262

 Ασφαλιστικό Μεσαίου προς Υψηλό Βαθμό, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες.

 Διαθέσιμο σε 50ml, 250ml.   MIL-S Approved.

 Loctite 268

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες - μορφή STICK.

 Διαθέσιμο σε 9g.

 Loctite 270

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες. Το Ευρωπαικό Loctite 271

 Διαθέσιμο σε 10ml, 50ml, 250ml, 1L. NSF Approved

 Loctite 271

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες. Το Αμερικάνικο Loctite 270.

 Διαθέσιμο σε 5ml, 24ml, 50ml, 250ml.  MIL-S Approved

 Loctite 2701

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες και "μη ενεργά" μέταλλα.

 Διαθέσιμο σε 50ml, 250ml.

 Loctite 272

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού, γιά μεσαίου μεγέθους βίδες και Υψηλές Θερμοκρασίες.

 Διαθέσιμο σε 6ml, 50ml, 250ml.

 Loctite 275

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού, γιά μεγάλου μεγέθους βίδες. Το Ευρωπαικό Loctite 277.

 Διαθέσιμο σε 50ml, 250ml.

 Loctite 277

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού, γιά μεγάλου μεγέθους βίδες. Το Αμερικάνικο Loctite 275

 Διαθέσιμο σε 50ml.

 Loctite 290

 Ασφαλιστικό Υψηλού Βαθμού γιά μικρού/μεσαίου μεγέθους βίδες - Διεισδυτικός Τύπος.

 Διαθέσιμο σε 6ml, 10ml, 36ml, 50ml, 250ml. MIL-S Approved

 

(*) MIL-S Approved= γιά χρήση στην Αμυντική Βιομηχανία  NSF= εγκεκριμένο γιά Βιομηχανίες Τροφίμων

 

tsag1953