Εκτονωτές : Οξυγόνου-Ασετυλίνης-Προπανίου-Argon   GLOOR,HARIS, LIDE,TANAKA

 

Ρυθμιστής ασετυλίνης TANAKA 49 €  +  ΦΠΑ

Χώρα προέλευσης : Ιαπωνία                                                                                                                                                                                                                                                     

tsag1953