Τιφασικά Ζεύγη  Cummins  ανοικτού τύπου & ηχομονωμένα  από

10  ως 3300  Kva

tsag1953