Σέγα HITACHI  CJ 120 V

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  παρακαλώ  πατήσστε  εδώ                                                

                                                                                                           Τιμή  :       € 

 

 Σέγα Milwauke JSPE 135 TX

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  παρακαλώ  πατήσστε  εδώ                                                

                                                                                                               Τιμή  :        € 

 

Σπαθόσεγα  HITACHI  CR- 13VA

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  παρακαλώ πατήσστε  εδώ                                                

                                                                                                             Τιμή  :         €

 

tsag1953