Κατσαβίδι Metabo SE 4000

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηρισ παρακαλώ πατήσστε   εδώ

   Τιμή  :       € 

 

Κατσαβίδι Milwaukee  DWSE 4000 Q

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηρισ παρακαλώπατήσστε εδώ

                                                                                                           Τιμή  :         € 

 

Κατσαβίδι  Makita  6825 RK

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηρισ παρακαλώ πατήσστε   εδώ

                                                                                                           Τιμή  :       € 

 

tsag1953