Γωνιακός τροχός 125mm -1010Watt   FLEX    L10-10
Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ πατήστε εδώ                                                                                                                                                                                        Τιμή  : 127,50 €  
  
 Γωνιακός τροχός 125mm -1400Watt   FLEX    L 1710 FR
 Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε  εδώ                                 
                                                         Τιμή  : 245 €  

  Γωνιακός τροχός 125mm -1100Watt   FEIN WSB 12-125
  Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ πατήστε εδώ

                                                                                                                 Τιμή  : 255 €

                               
Γωνιακός τροχός 125mm -1100Watt   FEIN WSB 13-125

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ πατήστε εδώ

                                                                            Τιμή  :  284 € 

 

Γωνιακός τροχός 180mm -2000Watt   FEIN WSB 20-180 

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ πατήστε  εδώ

                                        Τιμή  :319  € 

Γωνιακός τροχός 2000 Watt W 2000 Ø δίσκου 230 mmΓωνιακός τροχός 2000 Watt W 2000 Ø δίσκου 230 mmΓωνιακός τροχός 180mm -2000Watt   Metabo  WX 20-180

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ πατήστε εδώ

                                                                                              Τιμή  : 210 € 

 Γωνιακός Τροχός Makita   GA9020R

Δίσκος:230 mm
Ονομαστική ισχύς:2200 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:6600 rpm
Βάρος:4.70 kg

 Για να δείτε μεγαλύτερη εικόνα  παρακαλώ πατήστε εδώ                                                           

                                                                                                                           Τιμή  : (124€+ΦΠΑ)153 €  

 Γωνιακός τροχός 230mm-2.500Watt  FLEX L3206C

 Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε εδώ

                                                                                                           Τιμή  : 299 € 

tsag1953