ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙ∆Ο 1/2΄΄  Milwaukee    IPWE 400 RQ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολοµέταλλο κιβώτιο γραναζιών για µεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής

Υψηλή ροπή  400 Nm

Εργονοµικός σχεδιασµός λαβής

Μεταβλητή ταχύτητα, λειτουργία αναστροφής

Καλώδιο 4 m µε ταχυσύνδεσµο QUIK-LOK για γρήγορη αντικατάσταση ενός ελαττωµατικού καλωδίου

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς εισόδου  :  725 Watt

Ταχύτητα χωρίς φορτίο  :  0-1700 rpm

Ρυθµός κρούσης  :  1000-2600 ipm

Μέγιστη ροπή στρέψης  :  400 Nm

Μέγιστη διάµετρος βίδας  :    M20

Υποδοχή  :  1/2” τετράγωνη

Βάρος  :  2.7 kg

                                               Τιμή  : 339 € 

tsag1953