Για   δείτε  Μέτρα Ασφαλείας  κατά  τήν χρήση φιαλών με αέρια υπό πίεση παρακαλώ  πατήστε  εδώ

Για   δείτε την Υπουργική Απόφαση για  χρήση φιαλών με αέρια υπό πίεση παρακαλώ  πατήστε  εδώ 

 Για   δείτε  οδηγίες για την ασφαλή χρήση φιαλών υγραερίου παρακαλώ  πατήστε  εδώ 

 

 

Τα βασικά προϊόντα της Εταιρείας είναι:

  • Οξυγόνο
  • Πρωτοξείδιο του Αζώτου (Ν2Ο)
  • Αργό
  • Άζωτο
  • Ήλιο
  • Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)
  • Διοξείδιο του Θείου (SO2)
  • Ασετυλίνη (C2H2) και
  • Aέρια µίγµατα για διάφορες χρήσεις και εφαρµογές (διµερή – τριµερή µίγµατα)                                                            tsag1953