Βίδες αυτοκοχλιούμενες

Bίδες για στηρίγματα σωλήνων

DIN 571 Στριφώνια

Βίδες για ντεκ

Βίδες Γυψοσανίδας

Εξάγωνες τσιμεντόβιδες

Καπελάκια πλαστικά

Λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες

Λαμαρινόβιδες αυτοκοχλιούμενες

Μπουζονοστρίφωνα

Νοβοπανόβιδες

Ξυλόβιδες

Ξυλόβιδες με κεφάλι Αλλεν

Πλαστικόβιδες

Στριφώνια αυτοδιάτρητα Τ17 RAL 3013

Τσιμεντόβιδες

Τσιμεντοσανίδας

 

  

 

tsag1953