Είδη με σπείρωμα ειδικού τύπoυ

                                                                                                                                                                Περικόχλια

                                                                                                                                                                              Ροδέλες

                                                                                                                                                                   Ροδέλες ασφαλείας (γκρόβερ)

tsag1953