Ηλεκτρική αντλία επιφανείας  PEDRPLLO  PK60  

Για να δείτε τα χαρακτηριστικά της αντλίας  παρακαλώ πατήστε εδώ

                                                                                                                     Τιμή  : 79 €  

                                           


Ηλεκτρική αντλία επιφανείας  PEDRPLLO       
PQ60   

Για να δείτε τα χαρακτηριστικά της αντλίας παρακαλώ πατήστε εδώ

                                                                                                                    Τιμή  : 79 €  

Ηλεκτρική αντλία επιφανείας  PEDRPLLO   CPm  158

 Για να δείτε τα χαρακτηριστικά της αντλίας παρακαλώ πατήστε εδώ 

Τιμή  : 159  €   

                                                         

Ηλεκτρική αντλία επιφανείας  PEDRPLLO JCR m/15H 

Για να δείτε τα χαρακτηριστικά της αντλίας παρακαλώ πατήστε εδώ  

                                                                                                                                                                   Τιμή  : 225 €

Ηλεκτρική αντλία επιφανείας  PEDRPLLO     PLURIJETm 4/100

Για να δείτε τα χαρακτηριστικά της αντλίας παρακαλώ πατήστε εδώ                                                                                                                                                                                                                                                                     Τιμή  : 219 € 

 

Ηλεκτρική αντλία επιφανείας  PEDRPLLO     PLURIJETm 4/130 

Για να δείτε τα χαρακτηριστικά της αντλίας παρακαλώ πατήστε εδώ                                                                                                                                                                                                                                                               € Τιμή  :  455 € 

                                  

 

tsag1953