Σκαπτικό  Φρεζάκι   ΜΙΝΩΣ   ΜΣΑ (1Τ)

 Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  παρακαλώ πατήσστε  εδώ  

                                                                                                                             Τιμή  : 1.150€ 

 

Σκαπτικό  Φρεζάκι   ΜΙΝΩΣ  ΜΣΑ

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  παρακαλώ πατήσστε  εδώ  

Τιμή  : 1.299 €  

Σκαπτικό  Φρεζάκι   ΜΙΝΩΣ  2Α(1Τ)

Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  παρακαλώ πατήσστε  εδώ 

                                                                                                                              Τιμή  : 1.475 € 

 Σκαπτικό  Φρεζάκι   ΜΙΝΩΣ  2Α  (2Τ)
Γιά να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  παρακαλώ πατήσστε  εδώ    

  Τιμή  : 1.575€ 

   
tsag1953