Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε εδώ                                            Τιμή :289  € 

 

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε εδώ                                                 Τιμή  :  € 

 

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε εδώ                                                 Τιμή  :  € 

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε εδώ                                                  Τιμή  :  €

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε εδώ                                            Τιμή : 279 € 

 

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ  πατήστε εδώ                                            Τιμή :450  € 

        2 Κυλίνδρων παλαιού τύπου                                       

                                                          Τιμή χωρίς κινητήρα : 425 €

 

        3 Κυλίνδρων παλαιού τύπου                             

 Τιμή  χωρίς κινητήρα :499  €

 

Ελαιοσυλλέκτης DINOS

Για να δείτε τα τεχνικά  χαρακτηριστικά παρακαλώ πατήστε εδώ

                                       Τιμή  χωρίς κινητήρα :549  €                                   

 

 

 
 
 
 
tsag1953