ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στη διάθεση συντήρηση &  επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα και εργαλεία) , τα τελευταία τριάντα ( 30 ) χρόνια .                                                                                   Ξεκίνησε με την μορφή μιας μικρής ατομικής επιχείρησης με έδρα την Μεγαλόπολη , με περιορισμένο φάσμα εργασιών που δεν επεκτεινόταν πέρα από τα στενά όρια της μικρής μας πόλης .                                                  Με αδιάκοπο αγώνα και συνεχή προσπάθεια κατορθώσαμε σήμερα να δημιουργήσουμε μια Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) διατηρώντας την αρχική μας έδρα καθώς & ένα νέο σύγχρονο ιδιόκτητο υποκατάστημα 450τ.μ. στην Καλαμάτα (ΝΈΔΟΝΤΟΣ 117Α το οποίο θα λειτουργείση πολύ σύντομα),προσπαθώντας έτσι να παρέχουμε πλήρη κάλυψη στο διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο πελατών μας.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οι κύριοι τομείς στους οποίους εκτείνεται η εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας μας είναι :
● Ολοκληρωμένα συστήματα κοπής – συγκόλλησης-διάτρησης & κατεργασίας μετάλλων
● Αδιατάρακτη κοπή & διάτρηση οπλισμένου μπετού.Επίσημος συνεργάτης Husqvarna
● Ηλεκτρογεννήτριες . ( από 1,5 kwa έως 250 Kva ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ)
● Αεροσυμπιεστές.     (Εμβολοφόροι, κοχλιωτοί, αθόρυβοι)
● Αντλητικά συγκροτήματα
● Εφόδια εργασίας .
● Ηλεκτρικά Εργαλεία . ( Makita-Metabo-Bosch-fein-flex-milwaukee.)
● Εργαλεία χειρός
● Αναλώσιμα υλικά

● Αγροτικά Μηχανήματα

● Ρουλεμάν( SKF-FAG-KOYO) & Τσιμούχες
● Επίσης τα τελευταία δέκα ( 10 ) χρόνια η εταιρία μας δραστηριοποιήθηκε και στον τόμεα τον βιομηχανικών & ιατρικών αεριών , όπου με ιδιόκτητα γερανοφόρα μεταφορικά μέσα και διαθέτοντας όλες τις νόμιμες άδειες φροντίζουμε για την ασφαλή και υπεύθυνη μεταφορά των φιαλών στον χώρο των πελατών μας .
● τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι χάρη στην πολυετή εμπειρία μας κατορθώσαμε να παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη με γρήγορο και υπεύθυνο service, ανταλλακτικά και τεχνική καθοδήγηση από το στάδιο της επιλογής μέχρι το παραμικρό πρόβλημα που θα προκύψει 
πολλά χρόνια μετά την πώληση.
Mε την αδιάκοπη προσπάθεια μας είμαστε σε θέση να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των συγχρόνων αναγκών των συνεργατών μας άμεσα, με συνέπεια & πάνω από όλα με φιλική διάθεσή.

tsag1953